Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Niewłaściwość organu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej

Niewłaściwość organu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej fotolia.pl

Tylko podmiot wskazany we wniosku o udostępnienie informacji publicznej jako adresat żądania uprawniony jest do załatwienia sprawy zainicjowanej wnioskiem skarżącego, a w konsekwencji tylko ten podmiot może pozostawać w zwłoce - orzekł WSA w Warszawie w wyroku z dnia 10 marca 2017 r., sygn. akt: II SAB/Wa 104/16.

O tym, który organ jest właściwy do udzielenia żądanej informacji decyduje sam wnioskodawca we wniosku. Nie sposób doszukiwać się zatem bezczynności organu, do którego strona nie złożyła wniosku w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Sąd zaznaczył, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego znajdują zastosowanie tylko w ograniczonym zakresie, tj. w przypadku decyzyjnego trybu załatwiania spraw dotyczących odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji, co wynika wprost z art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie stosuje się zatem ich do całego postępowania zainicjowanego żądaniem o udzielenie informacji publicznej, stąd wyłączone jest stosowanie art. 65 k.p.a. Brak przewidzianej w przepisach prawa możliwości przekazania organowi według właściwości wniosku o udzielenie informacji publicznej powoduje, że nawet jeśliby doszło do takiego wadliwego przekazania, to nadal organem właściwym w sprawie, jest organ do którego - jako adresata - wpłynął wniosek inicjujący postępowanie w sprawie.

Pt., 1 Wrz. 2017 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka