Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Art. 75 ustawy o rachunkowości a dostęp do informacji publicznej

Art. 75 ustawy o rachunkowości a dostęp do informacji publicznej fotolia.pl

Przepis art. 75 ustawy o rachunkowości nie wyłącza stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 czerwca 2017 r. sygn. I OSK 2588/15.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego zaznaczono, że przepisy art. 71 ust. 1 i art. 75 ustawy o rachunkowości zmierzają do ochrony dokumentacji rachunkowości i reglamentują zasady "technicznego" wglądu do tej dokumentacji (nie wykluczając takiego wglądu), nie zawierają natomiast żadnych ograniczeń w dostępie do informacji publicznej. Z przepisów tych wynika, że pojęcie "zbiorów", o jakich mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o rachunkowości dotyczy egzemplarzy dokumentów rachunkowości jako nośników pewnych informacji, a nie samych informacji rozumianych jako zbiór danych zawartych w tych dokumentach.

Jeżeli wnioskodawca pragnie uzyskać wgląd do dokumentów, w myśl art. 75 ustawy o rachunkowości, to na terenie jednostki – wymaga to zgody kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej, zaś poza siedzibą zarządu (oddziału) jednostki – wymaga pisemnej zgody kierownika jednostki oraz pozostawienia w jednostce potwierdzonego spisu przejętych dokumentów. Jeżeli jednak intencją wnioskodawcy nie jest wgląd do tych dokumentów, lecz zapoznanie się z ich treścią np. przekazaną drogą elektroniczną, to wówczas podlegać powinien załatwieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Źródło: CBOSA

Sob., 12 Sp. 2017 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel