Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zanieczyszczone powietrze wyklucza możliwość pobierania opłaty klimatycznej

Zanieczyszczone powietrze wyklucza możliwość pobierania opłaty klimatycznej fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 10 lipca br., III SA/Kr 535/15 uznał że jedna z turystycznych miejscowości na południu Polski z uwagi na zanieczyszczenie powietrza bezpodstawnie pobrała od turysty opłatę miejscową.

Sąd stwierdził, że uchwała Rady Miasta dotycząca pobierania opłaty miejscowej jest wadliwa i zachodzą przesłanki do uznania jej nieważności. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową samorządy mogą pobierać opłaty miejscowe lub klimatyczne, jeżeli dana miejscowość spełnia określone warunki.

Rozporządzenie w §2 określa m.in. normy zanieczyszczenia powietrza. Jak czytamy w tym przepisie: za minimalne warunki klimatyczne, jakie musi spełniać miejscowość w której pobiera się opłatę miejscową uznaje się zachowanie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi, określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Pozew w sprawie pobierania opłaty miejscowej wpłynął do WSA w Krakowie w listopadzie 2015 r. Zdaniem autorów pozwu, opłata ta jest pobierana od turystów bezpodstawnie z uwagi na zanieczyszczenie powietrza, które jest dużym problemem zwłaszcza w miesiącach zimowych - w sezonie grzewczym.

Na wniosek władz miejscowości pod koniec 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny skierował sprawę opłat miejscowych do Trybunału Konstytucyjnego, jednak Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu zażalenia Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wycofał skargę z TK i przed miesiącem odwiesił postępowanie sądowe, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA w Krakowie, który wydał orzeczenie powołane na wstępie.

Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: CBOSA

Sob., 15 Lp. 2017 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka