Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jakie nowe dane należy ująć w oświadczeniu majątkowym?

Jakie nowe dane należy ująć w oświadczeniu majątkowym? fotolia.pl

Wraz z wejściem w życie ustawy o związku metropolitarnym w województwie śląskim ustawodawca wprowadził także zmiany w ustawach ustrojowych w zakresie oświadczeń majątkowych.

Doregulowano, że oświadczenie majątkowe poza dotychczas wymaganymi informacjami ma zawierać także dane o nabyciu od związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu.

W związku z tą zmianą powstała konieczność dostosowania przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24h ust. 13 ustawy o samorządzie gminnym, art. 25c ust. 13 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 27c ust. 13 ustawy o samorządzie województwa.

Rozporządzenia te określają wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta;
  2. radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty;
  3. radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.

W każdym z powołanych rozporządzeń w związku z opisaną na wstępie zmianą wprowadzono analogiczne rozwiązanie.

Mianowicie w załącznikach nr 1 do rozporządzeń w części A pkt V otrzymał brzmienie:

„Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: …………………………………….”.

Natomiast w załącznikach 2 do rozporządzeń w części A pkt V otrzymał brzmienie:

„Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:........................................”.

Opisane powyżej zmiany weszły w życie 1 lipca 2017 r.

Niedz., 9 Lp. 2017 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka