Informacja publiczna - wniosek o udostępnienie poświadczonej kopii dokumentu

Informacja publiczna - wniosek o udostępnienie poświadczonej kopii dokumentu fotolia.pl

Orzecznictwo sądowoadministracyjne jednolicie przyjmuje, że w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej nie ma podstaw do udostępniania takiego odpisu dokumentu, którego moc byłaby równa oryginałowi.

W sytuacji zatem, gdy wnioskodawca żąda czy uwierzytelnionego odpisu dokumentu, czy też poświadczonej kopii dokumentu wykonanie wniosku powinno nastąpić poprzez sporządzenie jego kopii (kserokopii), co odpowiada "sposobowi i formie udostępnienia informacji" przewidzianej w art. 12 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wyrok NSA z 5 marca 2013 r. sygn. I OSK 2798/12.

Źródło: CBOSA

Sob., 24 Czrw. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel