Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Starosta na straży bezpieczeństwa obywateli

Starosta na straży bezpieczeństwa obywateli .

Poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli Polski leży w naturze starostów, jest podstawą istnienia i priorytetem działania powiatów, popartym nieocenionym doświadczeniem i tradycją. Dlatego powierzenie powiatom zadań z zakresu bezpieczeństwa w formie modelu administracji zespolonej wydaje się uzasadnione, naturalne, wręcz intuicyjne. Bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo obywateli, jak żadna inna dziedzina wymaga współpracy i połączenia elementów samorządowych i rządowych.

Przypomina o tym XXII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w stanowisku podjętym 11 maja br. w Kołobrzegu.

Niepokój Związku Powiatów Polskich budzą ostatnie decyzje rządzących, prowadzące nieuchronnie do zmarginalizowania znaczenia powiatów w zapewnianiu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywatelom. - Zauważalne jest niebezpieczne wręcz zjawisko odbierania kompetencji samorządom, likwidowania instytucji powiatowych i tworzenia w ich miejsce specjalnych jednostek administracji centralnej. Należy zwrócić uwagę m.in. na procedowany projekt zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej odbierający starostom m.in. uprawnienia do powoływania powiatowych inspektorów sanitarnych, czy przewidujący likwidację powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i wprowadzenie inspektoratów okręgowych w formie administracji niezespolonej, projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego – czytamy w stanowisku.

Związek Powiatów Polskich z uwagą obserwuje i analizuje postęp prac nad ww. propozycjami, a swoimi przemyśleniami dzieli się z przedstawicielami strony rządowej i parlamentarzystami. Do każdego projektu zmian zgłaszane są konstruktywne uwagi i konkretne wnioski, które umożliwiłyby osiągnięcie celów nowelizacji w sposób zadowalający zarówno stronę rządową, samorządową, a ponad wszystko obywateli RP. - Wskazać bowiem należy, że projektodawcy każdorazowo ustanawiając administrację niezespolona w miejsce administracji zespolonej, nie przytaczają żadnych argumentów przemawiających za wyższością tego pierwszego modelu, nie podają rzetelnych danych statystycznych, konkretnych wyliczeń i prognoz uzasadniających wprowadzenie proponowanych zmian i osiągnięcie oczekiwanego celu. Takie podejście do tworzenia prawa nakazuje wnioskować, że procedowane nowelizacje mają charakter wyłącznie polityczny – tłumaczą starostowie.

Związek Powiatów Polskich zapowiada, że zawsze będzie wyrażał stanowczy sprzeciw wobec każdej propozycji osłabienia roli samorządu w wykonywaniu zadań dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. - Wyeliminowanie powiatu z działań zapewniających bezpieczeństwo jego społeczności jest całkowicie bezzasadne i szkodliwe. Wprowadza niepotrzebny chaos i generuje koszty, nie gwarantując poprawy stanu obecnego – czytamy w stanowisku.

Tymczasem Rzeczpospolita Polska ma realizować swój podstawowy cel – zapewniać bezpieczeństwo obywateli. Ma to robić skutecznie, najlepiej jak tylko jest to możliwe. - Trudno wyobrazić sobie bardziej skuteczne wykonywanie ww. zadań niż przez powiaty – jednostki samorządu terytorialnego powołane specjalnie w tym celu, posiadające wielowiekową praktykę, znające charakterystykę społeczności danego terenu, przez lata współpracujące efektywnie z administracją centralną. W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich apelujemy, aby czerpać z dorobku poprzednich pokoleń i docenić naukę historii – współpraca rządu i samorządu jest absolutną koniecznością dla skutecznego zapobiegania zagrożeniom każdego rodzaju – zauważa Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński.

Niedz., 14 Mj. 2017 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska