Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

List Prezydenta RP na XXII Zgromadzeniu Ogólnym ZPP

List Prezydenta RP na XXII Zgromadzeniu Ogólnym ZPP .

- Decentralizacja państwa, zastosowanie zasady pomocniczości i przekazanie obywatelom możliwości decydowania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących stanowią jedną z najważniejszych reform w niepodległej Polsce – to fragment listu Andrzeja Dudy, który uczestnikom XXII Zgromadzenia Ogólnego ZPP odczytał prof. Cezary Kochalski, doradca Prezydenta RP.

- Serdecznie pozdrawiam uczestników Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Doroczne spotkanie starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu jest zawsze ważnym wydarzeniem, przynoszącym ciekawe diagnozy i pozwalającym na wymianę doświadczeń. Zważywszy na to, że reprezentują Państwo ponad 80 procent wszystkich wspólnot powiatowych w Polsce i że tradycje jednostki terytorialnej, jaką jest powiat, zakorzenione są w naszej historii od wielu stuleci – głos Państwa środowiska ma wielkie znaczenie. Chciałbym Państwu podziękować za zaangażowanie na rzecz Państwa lokalnych społeczności i za postawę publicznej służby, dzięki której idea Rzeczypospolitej samorządnej jest energią napędzającą pozytywne przemiany w naszej Ojczyźnie – pisze Prezydent RP.

- Niezmiennie uważam, że decentralizacja państwa, zastosowanie zasady pomocniczości i przekazanie obywatelom możliwości decydowania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących stanowią jedną z najważniejszych reform w niepodległej Polsce. Demokracja lokalna składa się na fundament, na jakim posadowiony jest gmach ustrojowy Rzeczypospolitej. Samorządowcy – tak bardzo zasłużeni dla społecznych i gospodarczych osiągnięć naszego kraju – zawsze będą mieli we mnie życzliwego sojusznika – dodaje.

- W kampanii wyborczej złożyłem deklarację, że odwiedzę wszystkie powiaty w Polsce – i konsekwentnie wywiązuję się z tej obietnicy. Spotkania z mieszkańcami powiatów, mimo wielu różnic, nieodmiennie mają ten sam walor. Pokazują lokalny patriotyzm, wspólnotowe więzi, szacunek dla tradycji, odpowiedzialność za rozwój swojej społeczności. To właśnie podczas tych spotkań umacniam się w przekonaniu, że zrównoważony rozwój kraju, uwzględniający interesy i potrzeby Polski powiatowej, musi być traktowany jako racja stanu – napisał w liście do starostów.

Prezydent RP odniósł się także do jubileuszu uchwalenia Konstytucji. - W tym roku minęło 20 lat od uchwalenia obecnie obowiązującej Konstytucji. Upłynął już odpowiednio długi czas jej funkcjonowania, aby można było wyciągnąć wnioski z dotychczasowych doświadczeń i podjąć namysł nad tym, jak ustawa zasadnicza z roku 1997 wychodzi naprzeciw wyzwaniom stojącym współcześnie przed Rzecząpospolitą. Stąd też, podczas niedawnych obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja, przypominającego o wspaniałym dorobku polskiego konstytucjonalizmu, podniosłem potrzebę ogólnonarodowej dyskusji nad kierunkami zmian w prawie konstytucyjnym. Uważam, że Polska i Polacy zasługują na nową konstytucję. Wyrażam nadzieję, że w szerokich konsultacjach z udziałem całego polskiego społeczeństwa nie zabraknie głosów samorządowców – również Pań i Panów starostów i prezydentów miast na prawach powiatu.

Niedz., 14 Mj. 2017 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska