Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowa Komisja Wspólna

Nowa Komisja Wspólna fotolia.pl

Ministerstwo chce bliżej zapoznać się z argumentacjami przedsiębiorców i prosić ich o uwagi nie tylko w konsultacjach. W tym celu Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku przedsiębiorców.

Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców ma stanowić podstawową instytucję wspierającą i monitorującą wdrażanie zasad „Konstytucji Biznesu” w praktyce. Komisja Wspólna ma w szczególności działać na rzecz realizacji zasad: wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Idea powołania Komisji Wspólnej wyrasta m.in. z pozytywnych doświadczeń płynących z prac Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych – organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów, którego zadaniem jest wsparcie działań Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kształtowania i poprawy warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w którego skład wchodzą przedstawiciele 11 organizacji przedsiębiorców.

W zamierzeniu projektodawcy, przedmiotem zainteresowania Komisji Wspólnej nie będą zagadnienia społeczne, w tym związane z relacjami pomiędzy pracodawcami a pracownikami. W szczególności, uprawnienia Komisji Wspólnej nie będą w żadnym razie naruszać właściwości i kompetencji Rady Dialogu Społecznego ani Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Drugą instytucją powołaną niniejszą ustawą jest Rzecznik Przedsiębiorców, którego podstawowym zadaniem będzie również dbałość o właściwe wdrożenie zasad „Konstytucji Biznesu” w praktyce, tak, aby wspomniany pozytywny, prowolnościowy przełom w relacjach przedsiębiorców z organami administracji publicznej stał się faktem. Rzecznik Przedsiębiorców będzie stał na straży praw przedsiębiorców wynikających w szczególności z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Prawo przedsiębiorców i innych  przepisów prawa. Rzecznik będzie powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję i w tym czasie będzie aktywnie podejmował działania na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców.

Czw., 16 Lt. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk