Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wspólna polityka rolna - wyraź swoją opinię

Wspólna polityka rolna - wyraź swoją opinię fotolia.pl

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie modernizacji i uproszczenia unijnej, tzw. wspólnej, polityki rolnej.

Na stronie Komisji (TUTAJ) zamieszczono kwestionariusz w języku polskim, z pytaniami i opcjami odpowiedzi do wyboru. Każdy może wziąć udział w konsultacjach, niezależnie od tego, czy jest osobą prywatną, czy podmiotem publicznym. Polski resort rolnictwa zachęca wszystkich, do udziału w tych konsultacjach. Liczne głosy z Polski, uwzględniające specyfikę polskiego rolnictwa i nasze priorytety, mogą wpłynąć na kierunek dalszych prac Komisji. Choć urzędnicy brukselscy zastrzegają, że wyniki konsultacji w żaden sposób nie przesądzają o przydziale pieniędzy, to są one ważnym etapem dyskusji o zmianach wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. Konsultacje mają trwać do 2 maja. Wyniki zostaną w opublikowane i przedstawione podczas publicznej konferencji w lipcu.

Pytania o ocenę i propozycje

Kwestionariusz nie jest długi. Ale szczegółowy, porusza wiele kwestii. Podzielono go na kilka działów. Pytania dotyczą oceny stanu polityki rolnej w obecnym okresie oraz opinii wypełniającego, co jego zdaniem jest najważniejsze w formułowaniu polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich na przyszłość. Zawarte zostały pytania o sprawy merytoryczne, jak i dotyczące zarządzania, wdrażania, uproszczeń systemowych.

Polskie priorytety

Ministerstwa rolnictwa zachęca do skorzystania z tej formy konsultacji, by do Komisji Europejskiej wpłynęło jak najwięcej głosów i opinii reprezentujących interes polskiego rolnictwa i potrzeby rozwojowe polskich obszarów wiejskich. Oficjalne stanowisko rządu polskiego oczywiście również będzie opracowane i przedstawione Komisji. Mówił o tym w Sejmie minister Krzysztof Jurgiel.

Polski rząd w dyskusji o unijnej polityce rolnej kieruje się następującymi priorytetami: (1) zapewnienie równych warunków konkurencji i równego traktowania rolników, w tym wyrównanie dopłat bezpośrednich w UE; (2) zapewnienie odpowiedniego finansowania i utrzymanie w pełni wspólnotowego charakteru polityki; (3) utrzymanie obu filarów polityki, z silnym II filarem ukierunkowanym na modernizację i restrukturyzację rolnictwa i obszarów wiejskich, oraz redukowanie różnić rozwojowych między państwami członkowskimi.

Jak deklaruje resort rolnictwa, w dalszych pracach nad przyszłością wspólnej polityki rolnej będą również uwzględniane strategiczne cele rozwojowe kraju, określone w "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", w której żywność wysokiej jakości wskazano jako jeden z dziesięciu sektorów strategicznych. Strategia wskazuje, że środki unijne są ważnym źródłem finansowania działań rozwojowych, w tym działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, i zakłada aktywny udział Polski w definiowaniu zasad wspólnej polityki rolnej i polityki spójności, które będą obowiązywały po roku 2020.

Unijna polityka rolna

Tzw. wspólną politykę rolną (WPR) opracowano na początku lat 60., aby cele określone w traktacie rzymskim z 1957 r. przełożyć na konkretną politykę. Następnie WPR została włączona do Traktatu o Unii Europejskiej. Podobnie jak wszystkie inne polityki lub programy UE, polityka rolna również podlega innym postanowieniom traktatu, aby zapewnić jej spójność z ogólnymi celami Unii. Zgodnie z art. 39 traktatu celami wspólnej polityki rolnej są: (a) zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej; (b) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie; (c) stabilizacja rynków; (d) zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw; (e) zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów. WPR była wielokrotnie reformowana, ostatnim razem w 2015 r. po decyzji wydanej w 2013 r.

Niedz., 19 Lt. 2017 0 Komentarzy
Jarosław Komża
Redaktor Jarosław Komża