Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W statucie sołectwa nie można ustalić sołtysowi zadań klęskowych

W statucie sołectwa nie można ustalić sołtysowi zadań klęskowych fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim rozpatrzył skargę Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa. Jeden z zarzutów dotyczył postanowienia statutu regulującego zakres działań podejmowanych przez sołtysa w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych. Sąd przyznał rację Prokuratorowi i stwierdził nieważność tego postanowienia. Dlaczego?

W ocenie Sądu trafnie skarżący Prokurator zakwestionował § 13 ust. 1 pkt 6 statutu, zgodnie z którym do zakresu zadań sołtysa należało kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń burmistrza. Zdaniem WSA rada gminy nie może w statucie ustalić tego rodzaju zadania dla sołtysa, gdyż sama nie jest właściwa w tym przedmiocie. Zgodnie bowiem z art. 8 pkt 1 ustawy o stanie klęski żywiołowej w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kieruje wójt (burmistrz, prezydent miasta), jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy. Według Sądu takie postanowienie statutu stanowiło wykroczenie poza ramy upoważnienia ustawowego zawartego w art. 35 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 marca 2020 r., II SA/Go 15/20

Źródło: CBOSA

Czw., 26 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel