Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W subwencji większego finansowania zawodów nie będzie

W subwencji większego finansowania zawodów nie będzie fotolia.pl

Jedną z uwag szczegółowych, jaką Związek Powiatów Polskich sformułował wobec projektu podziału subwencji oświatowej na rok przyszły, był wniosek o podwyższenie wartości wag (od P13 do P20) odnoszących się do uczniów kształcących się w szkołach zawodowych. Resort edukacji odpowiedział, że traktuje kształcenie zawodowe priorytetowo, ale nie uwzględnił wniosku ZPP.

ZPP: koszty kształcenia zawodowe znacznie wzrosły

Związek Powiatów Polskich argumentował, w ślad za postulatami członkowskich powiatów, że zaproponowane wartości wag są niewspółmierne do wysokości kosztów, ponoszonych przez samorządy powiatowe na utrzymanie tych szkół. Reforma systemu oświaty (nabór tzw. podwójnego rocznika) pociągnęła za sobą konsekwencje wzrostu kosztów. Ze względu m.in. na konieczność zatrudnienia dodatkowych nauczycieli. Poza tym, ogłoszone plany strony rządowej dotyczące kolejnej podwyższenia wynagradzania nauczycieli powodują, że wydatki bieżące samorządów wzrosną w 2020 r. o ok. 30 proc.

MEN: kształcenie zawodowe traktujemy priorytetowo

Urzędnicy ministerstwa uzasadniając odmowę uwzględnienia wniosku ZPP argumentowali, że finansowanie kształcenia zawodowego od 2018 r. jest traktowane priorytetowo. W konsekwencji tego podejścia dokonano szeregu zmian, które wpłynęły na poziom finansowania tego obszaru. MEN przypomniał zmiany w algorytmie podziału części oświatowej subwencji:

  • W 2018 r. wprowadzono zróżnicowanie finansowania ze względu na koszt kształcenia w zawodach w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe: na zawody o niskim, średnim, wyższym i najdroższym koszcie kształcenia;
  • W 2019 r. wprowadzono nowe wagi uwzględniające prognozowane zapotrzebowanie na krajowym oraz wojewódzkim rynku pracy. Samorządy otrzymały zwiększoną subwencję oświatową na uczniów klas I szkół kształcących w zawodach, na które jest prognozowane większe zapotrzebowanie na rynku pracy tymi wagami (w kwocie 74 mln zł na 69 tys. uczniów);
  • W 2020 r. po raz pierwszy została uwzględniona oficjalna prognoza zamieszczona w obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Wprowadzenie prognozy spowoduje naliczenie z tego tytułu subwencji oświatowej dwiema wagami w łącznej kwocie 66 mln zł, dotyczy to 58.045 uczniów lub słuchaczy. Kontynuowanie analogicznego rozwiązania z roku 2019 spowoduje naliczenie z tego tytułu subwencji oświatowej w kwocie 63 mln, dotyczy to 53.447 uczniów lub słuchaczy;
  • W 2020 r. przy podziale subwencji uwzględniono nowe kryterium polegające na zróżnicowaniu kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego - MEN szacuje się, że z tego tytułu zostanie naliczona kwota subwencji w wysokości 270 tys. zł i obejmie 327 uczniów lub słuchaczy (w tym 174 młodocianych pracowników).

Jak wylicza MEN, przy podziale subwencji oświatowej na rok 2019 naliczono na uczniów szkół zawodowych kwotę około 7 mld zł. Wprowadzone zostały korzystne rozwiązania z zakresu finansowania kształcenia zawodowego w nowelizowanym w listopadzie Prawo oświatowym (tu chodzi o zwolnienia podatkowe i możliwość prowadzenia przez szkołę specjalnego wydzielonego rachunku na wpłaty na rzecz podniesienie jakości kształcenia zawodowego). Na dodatkowy rocznik uczniów w szkołach ponadpodstawowych naliczona została w subwencji oświatowej na 2020 r. dla samorządów (głównie powiatów i miast na prawach powiatu) kwota 2,9 mld zł.

Niedz., 1 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża