Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Co wydarzy się na tegorocznym kongresie gmin

Co wydarzy się na tegorocznym kongresie gmin .

Osią głównej dyskusji XIX Kongresu Gmin Wiejskich, który odbędzie się 18 i 19 września 2019 roku, w Hotelu Ossa Congress & SPA**** Ossa 1, Gmina Biała Rawska,  jest szeroko pojęta tematyka ochrony środowiska.

Realizacja gminnych zadań w tym zakresie jest coraz bardziej złożona i kosztowna. Ciągłe dopracowywanie regulacji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, przy równoczesnym gwałtownym wzroście kosztów, susza i jej konsekwencje (m.in. zaopatrzenie w wodę), nierozwiązane problemy z gospodarką ściekową, wzrost cen energii - to tylko niektóre z problemów przyprawiających o ból głowy każdego z wójtów. Samorządowcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że są to ważne dla mieszkańców zagadnienia, które mają wpływ na jakość życia na obszarach wiejskich. Mimo wieloletnich wysiłków i istotnych osiągnięć związanych z ochroną środowiska, przed gminami ciągle stoją duże wyzwania.

Po ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, na którym omawiana była sytuacja finansowa samorządów terytorialnych, Związek Gmin Wiejskich RP podjął decyzję o przeprowadzeniu na Kongresie specjalnej debaty o finansach gminnych, szczególnie mając na uwadze m.in. planowane zmniejszenie dochodów z podatku PIT, szybki wzrost wydatków bieżących, finansowanie podwyżek nauczycieli.

Głównym celem spotkania jest wsparcie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w obszarach poruszanych podczas Kongresu, poprzez przybliżenie aktualnej wiedzy o przyjmowanych i planowanych zmianach legislacyjnych w tym obszarze, wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami, przyjęcie wniosków, które mogą pomóc ministerstwom i instytucjom do wypracowania jeszcze bardziej efektywnych i dopasowanych do specyfiki obszarów wiejskich regulacji i niezbędnych działań wspierających.

Kongres jest objęty patronatem Ministra Środowiska.

 Do udziału w debatach zaproszeni zostali przedstawicieli odpowiednich departamentów Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Energii. W realizację Kongresu aktywnie włączone są również inne instytucje, m.in.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Udział przedstawicieli tych resortów i instytucji gwarantuje konstruktywną dyskusję i liczymy, że wnioski będą miały przełożenie na tworzenie lepszych warunków do realizacji gminnych zadań związanych z ochroną środowiska.

Więcej informacji na stronie ZGWRP.

Czw., 8 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska