Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nieprawidłowe wskazanie strony w skardze do WSA

Nieprawidłowe wskazanie strony w skardze do WSA fotolia.pl

Powiat jako osoba prawna występuje w postępowaniu przed sądem administracyjnym jako strona, zaś zdolność procesową do podejmowania czynności w postępowaniu i reprezentowaniu powiatu ma starostastwierdzi WSA w Łodzi w wyroku z dnia 30 stycznia 2019 r., sygn. akt: III SA/Łd 945/18.

W myśl art. 25 § 1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, osoba prawna ma zdolność sądową, może występować przed sądem administracyjnym jako strona, a tym samym ma zdolność do dokonywania czynności w tym postępowaniu. Przepis art. 32 ppsa musi być interpretowany łącznie z art. 25 § 1 ppsa. Osobowość prawna jest jedna w całym obszarze prawa, trzeba zatem rozważać ją w ujęciu systemowym, z uwzględnieniem regulacji cywilnoprawnych. W myśl art. 38 Kodeksu cywilnego osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Osoba prawna musi być w postępowaniu sądowym prawidłowo reprezentowana.

Skarżący określając w niniejszej sprawie e skardze stronę postępowania - powinien wskazać powiat, a nie starostwo powiatowe, które jest jednostką organizacyjną powiatu. Z przepisów ustawy o samorządzie powiatowym można bowiem wyprowadzić wniosek, że starostwo jest aparatem pomocniczym samego powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, służącym obsłudze organów powiatu i jako takie nie ma odrębnego bytu.

Jednakże zdaniem sądu orzekającego nieprawidłowe oznaczenie w skardze do WSA strony postępowania - nie powinno skutkować odrzuceniem skargi.

Czw., 14 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka