Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

„Tak” dla nowoczesnej administracji

„Tak” dla nowoczesnej administracji .

Mając na uwadze dobro lokalnych społeczności oraz zdając sobie sprawę z konieczności i potrzeby ciągłego doskonalenia, Związek Powiatów Polskich popiera wszelkie działania, których celem jest unowocześnienie polskich samorządów.

Zapewnia o tym stanowisko XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie nowoczesnej administracji podjęte 10 kwietnia br. w Warszawie.

Starania poszczególnych powiatów są w naturalny sposób ograniczane przez ustanowione na poziomie centralnym prawo i powiązane z nimi narzędzia teleinformatyczne dostarczane jednostkom samorządu terytorialnego. Ważne jest, jak wyglądają te granice.

- Jeśli one będą złe – nawet największe zaangażowanie lokalne nie pomoże naprawić istniejącej sytuacji. Z tego względu apelujemy, by w imię szczytnych celów nie tworzyć rozwiązań oderwanych od rzeczywistości i praktyki działania jednostek samorządu terytorialnego. W przeciwnym wypadku grozi powstawanie rozwiązań szkodliwych – tak dla samorządu jako całości, jak i dla poszczególnych obywateli – wynika ze stanowiska.

Przykładem są konsekwencje pomysłu objęcia obowiązkiem składania jawnych oświadczeń o stanie majątkowym lekarzy wchodzących w skład zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności zawarty w projekcie ustawy o jawności życia publicznego. Jak podaje ZPP, perspektywa ujawniania przez nich całości majątku sprawiła, że powszechnie zaczęli rezygnować z zasiadania w składzie zespołów. W ten sposób nieodpowiedzialnie napisany projekt znacząco utrudnił działanie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej. W ocenie ZPP nie zachowano zasady proporcjonalności między obowiązkiem uwzględnienia interesu publicznego a ochroną prywatności osób wykonujących (bezpośrednio lub pośrednio) zadania publiczne. Zakres informacji na temat osób fizycznych musi być bowiem ograniczony do minimum i uzasadniony koniecznością zachowania zasady przejrzystości funkcjonowania organów administracji.

Zdaniem przedstawicieli powiatów, zaproponowane zapisy zbyt daleko ingerowały w prywatność nie tylko osób pełniących funkcje publiczne, ale również urzędników. Projekt nie uwzględniał realiów działania powiatów, nie odpowiadał rzeczywistym problemom władz samorządowych. Błędna ocena aktualnej sytuacji faktycznej i prawnej wynikała z niedostatecznego przeanalizowania przez projektodawców zagadnień charakterystycznych dla samorządu szczebla powiatowego i zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie Związek Powiatów Polskich niezmiennie deklaruje gotowość do współpracy przy projektowaniu nowych zapisów regulujących jawność funkcjonowania organów administracji, zwłaszcza w zakresie ich zastosowania w powiatach, oczekując ze strony administracji rządowej otwartości na zgłaszane uwagi.

Innym przykładem jest wdrożenie modułu Centralnej Ewidencji Pojazdów w ramach CEPIK 2.0, kiedy zbagatelizowano współpracę z samorządami, co doprowadziło do paraliżu załatwiania niektórych spraw administracyjnych. Dlatego też Związek Powiatów Polskich konsekwentnie i stanowczo sprzeciwia się tworzeniu systemów teleinformatycznych bez kompetentnego zarządzania całością projektu i zapewnienia czynnego udziału przedstawicieli jednostek samorządu na każdym etapie prac. Związek, wzorem poprzednich lat, oferuje wsparcie swoich przedstawicieli i ekspertów przy wszelkich pracach mających na celu informatyzację administracji samorządowej.

- Organy publiczne realizujące poszczególne zadania są bowiem skarbnicą wiedzy na temat rodzaju spraw, które mają podlegać informatyzacji, charakteru postępowań administracyjnych z konkretnego zakresu, oczekiwań obywateli, ewentualnych utrudnień wynikających z barier organizacyjnych, prawnych czy technologicznych. W toku wzajemnych spotkań i uzgodnień strony rządowej z samorządową, można wypracować rozwiązania optymalne zarówno dla osób korzystających z usług administracji państwowej, jak i urzędników – zapewnia Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński.

- Tylko bowiem wspólne działanie przedstawicieli administracji samorządowej i administracji rządowej będzie gwarancją funkcjonowania w Polsce nowoczesnej administracji publicznej – zaznacza.

Niedz., 15 Kw. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska