Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (2)

Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (2) fotolia.pl

Kontynuujemy temat zmian w ustawie o samorządzie powiatowych wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Tematem przewodnim w tej części jest nowa obligatoryjna komisja w radzie powiatu.

Zgodnie z nowododanym art. 16a ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

W skład komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego rady, oraz będących członkami zarządu.

Zatem zasady powoływania komisji skarg, wniosków i petycji są tożsame z zasadami jakie dotyczą zasad określenia składu komisji rewizyjnej.  W tym miejscu warto przypomnieć wyrok NSA z 27 czerwca 2013 r. sygn. II OSK 325/13, w którym wskazano m.in., że prawo klubu radnych do posiadania przedstawiciela w komisji rewizyjnej ma charakter publicznego prawa podmiotowego. Publicznego prawa podmiotowego nie można się zrzec, ale można z niego nie korzystać. Niekorzystanie z tego prawa nie może jednak prowadzić do skutków sprzecznych z prawem. Sąd podkreślił, że działanie klubu radnych, uniemożliwiające powołanie komisji rewizyjnej w ustawowo określonym składzie, musi być uznane za działanie naruszające prawo oraz, poprzez nieuzasadnioną rezygnację z przyznanego ustawą publicznego prawa podmiotowego, za nadużycie tego prawa i wykorzystywanie go do celów niezgodnych z intencjami ustawodawcy. W takich okolicznościach uchwała rady powiatu powołująca komisję rewizyjną w okrojonym składzie nie narusza prawa.

Powyższy wyrok dotyczył komisji rewizyjnej ale wobec wprowadzania analogicznych zasad może mieć zastosowanie przy interpretacji przepisów w zakresie zasad powoływania komisję skarg, wniosków i petycji.

Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji ma określać statut powiatu. Jest to zatem kolejna zmiana w ustawie, która będzie wymagała zmiany w obowiązujących statutach. Statut należy również przejrzeć pod kątem tego czy kompetencje w zakresie rozpatrywania skarg, uchwał i wniosków nie został przypisany innym komisjom.

W ślad za dodaniem art. 16a w ustawie o samorządzie powiatowym, w ustawie o petycjach zmieniono art. 9 ust. 2. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ, chyba że w statucie tej jednostki zostanie wskazany organ wewnętrzny tego organu stanowiącego właściwy w tym zakresie. Po nowelizacji brzmienie tego przepisu jest następujące „Petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.”. Podobnie jak w odniesieniu do ustawy o samorządzie powiatowym, zmiana ustawy o petycjach będzie miała zastosowanie począwszy od kolejnej kadencji samorządowej.

Niedz., 11 Lt. 2018 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel