Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

113 milionów na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

113 milionów na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu fotolia.pl

Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

W konkursie mogą brać udział: jednostki samorządu terytorialnego; grupy jednostek samorządu terytorialnego - konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia; konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania składają się z następujących komponentów:

  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),
  • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
  • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu  oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
  • dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
  • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

W ramach I rundy 2011 roku przeznaczono 113 649 927,19 zł.  Wsparcie ze środków publicznych  wynosi maksymalnie 85%. Nabór wniosków rozpocznie się 28 lutego br. i będzie trwał do 27 maja br. 

Źródło: www.wwpe.gov.pl

Niedz., 6 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Barbara Łączna