Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warmińsko-mazurskie. Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich

Warmińsko-mazurskie. Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich fotolia.pl

Od 30 października do 30 listopada br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Schemat B.

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych (w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

  1. przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejącego obiektu oraz rozbudowa i przebudowa obiektu w przypadku projektów strategicznych, wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  2. zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości, np. place, skwery, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);
  3. budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać poniżej wymienione typy Beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły i związki wyznaniowe
  • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu; dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej max 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 9 782 473,78 złotych.

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: Serwis RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Czw., 15 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba