Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Marszałkowie województw apelują o środki na bazę BDOT10k

Marszałkowie województw apelują o środki na bazę BDOT10k fotolia.pl

Konwent Marszałków Województw RP 24 września 2020 r. wystosował stanowisko w sprawie w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz współpracy z Głównym Geodetą Kraju. W stanowisku podniesiona została konieczność zacieśnienia eksperckiej współpracy na linii geodezja wojewódzka – Główny Geodeta Kraju oraz – co nie powinno dziwić – kwestia finansowania administracji geodezyjnej na poziomie województw. Warto przypomnieć, że w sierpniu 2020 r. o konieczność należytego finansowania powiatowej administracji geodezyjnej apelował Związek Powiatów Polskich

Jak zauważa Konwent, od 31 lipca 2020 roku obowiązuje znowelizowane Prawo geodezyjne i kartograficzne, według którego nie pobiera się opłat za niektóre materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: bazę danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz ortofotomapę. Brak wpływów z tytułu udostępniania tych materiałów uszczuplił dochody budżetów województw, a nowo nałożone zadanie, tj. samodzielna aktualizacja BDOT10k przez administrację wojewódzką – aby było prowadzone w skali kraju jednolicie z zachowaniem wysokiej jakości i aktualności danych – wymaga nakładów finansowych i standaryzacji.

W konsekwencji – kierując się troską o rozwój kraju – Konwent Marszałków Województw RP wnosi o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla województw w zakresie geodezji i kartografii z budżetu państwa, do wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Apeluje również o intensyfikację dialogu i współpracy Głównego Geodety Kraju z organami służby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie wojewódzkim.

Czw., 15 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel