Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie samozatrudnienia oraz rozwój przedsiębiorczości

Wsparcie samozatrudnienia oraz rozwój przedsiębiorczości fotolia.pl

Od połowy października br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (typ projektów 8.3.A)

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się organizacje pracodawców; osoby prowadzące działalność gospodarczą; przedsiębiorcy; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; samorządy gospodarcze i zawodowe; organizacje pozarządowe; szkoły lub placówki oświatowe; uczelnie wyższe oraz wspólnoty samorządowe.

Konkurs dotyczy naboru wniosków składanych w ramach typu projektów 8.3.A., tj. na udzielanie bezzwrotnych dotacji obejmujących:

  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
  • pomostowe wsparcie finansowe.

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawane wyłącznie w formie stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie), o której mowa w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i budżet państwa) wynosi 95% (85% środki europejskie, 10% budżet państwa) – bez uwzględnienia wartości środków przeznaczonych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są dofinansowane w 100%.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis Instytucji Pośredniczącej RPO Woj. Dolnośląskiego

Czw., 10 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba