Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej fotolia.pl

Od 7 października do 9 listopada br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu są:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST,
 • związki i stowarzyszenia JST,
 • samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
 • uczelnie,
 • inne podmioty prowadzące działalność w sferze usług publicznych w różnych formach organizacyjnych, posiadających osobowość prawną (np. fundacje i stowarzyszenia),
 • policja,
 • podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
 • samorządowe osoby prawne,
 • jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

 • ociepleniem obiektu,
 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych (wsparciem może być objęta jedynie instalacja ciepłej wody użytkowej),
 • instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
 • instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji,
 • wymianą/izolacjąpokrycia dachowego.

Głęboka modernizacja energetyczna oznacza, że każdy projekt powinien zawierać w swoim zakresie co najmniej komponent termomodernizacji (zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej).

W ramach konkursu instalacja OZE może stanowić jedynie dodatkowy element projektu - nie może być realizowana samodzielnie.

Wszystkie projekty muszą wynikać z przygotowanych przez właściwe samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i być realizowane w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego (w rozumieniu art. 8 oraz załącznika VI Dyrektywy 2012/27/UE oraz Dyrektywy 2018/2002 z dnia 24 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej) ex-ante, a ich rezultatem musi być uzyskanie zwiększenia efektywności energetycznej min. 25 %. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Ponadto w okresie do 14 miesięcy od zakończenia projektu wymaganym będzie przeprowadzenie audytu energetycznego ex-post (przygotowanie takiego audytu stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie). W związku z tym, konieczne jest złożenie deklaracji o przeprowadzeniu takiego audytu w okresie, o którym mowa powyżej.

Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będą inteligentne systemy zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ogółem 30 000 000,00 zł i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ze względu na różnice kursowe oraz dostępność środków, alokacja przeznaczona na konkurs może w przyszłości ulec zmianie).

Więcej informacji tutaj

Źródło: Serwis RPO Województwa Świętokrzyskiego

Czw., 10 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba