Koronawirus pogrąża budżety samorządów. Krajowa Rada Forów Skarbników JST wystosowała list do premiera

Koronawirus pogrąża budżety samorządów. Krajowa Rada Forów Skarbników JST wystosowała list do premiera fotolia.pl

Samorządy podejmują ogromny wysiłek ograniczając wydatki zarówno bieżące jak i inwestycyjne, z jednoczesnym zachowaniem miejsc pracy i wykorzystywaniem środków z Unii Europejskiej. Niemniej jednak same sobie nie poradzą – pisze Krajowa Rada Forów Skarbników JST w liście do Premiera.

Koronawirus spowodował olbrzymi spadek dochodów z podatków PIT i CIT w samorządach. Budżety JST naruszone przez zmiany wprowadzone w 2019 roku (m.in. obniżenie PIT-u z 18 do 17 proc. oraz zwolnienia dla osób do 26. roku życia), już muszą się mierzyć z kolejnymi stratami. Z tego powodu Krajowa Rada Forów Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego, działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, skierowała postulat do Prezesa Rady Ministrów RP, w którym wyraża głębokie zaniepokojenie stanem finansów samorządów.

W liście skarbnicy wskazują m.in. na mniejsze wpływy z udziału w PIT (drastyczny spadek wpływów za kwiecień br. w granicach 40-42% w stosunku do analogicznego miesiąca 2019 roku), mniejsze wpływy z udziału w CIT wynikające z wprowadzonych obostrzeń i zmian przepisów. Podkreślają również zaangażowanie samorządów w działania mające na celu złagodzenie negatywnych skutków walki z wirusem COVID-19 tj. wprowadzanie ulg i zwolnień dla przedsiębiorców (np. zwolnienia z czynszów najmu i dzierżawy, rozkładanie na raty czy odroczenia terminów płatności należności cywilnoprawnych itp.), przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków bieżących i inwestycyjnych, ponoszeniu nieplanowanych wcześniej wydatków (np. dezynfekcje miejsc publicznych), utrzymywaniu zamkniętych w wyniku obostrzeń instytucji (instytucje kultury, ośrodki sportu i rekreacji), które nie przynoszą obecnie żadnych dochodów.

Jak podkreślają skarbnicy zaproponowane rozwiązania w tarczach antykryzysowych są dla samorządów niewystarczające, gdyż nie oznaczają ani większych wpływów, ani mniejszych wydatków. Choć przekazanie dodatkowych środków dla samorządów w ramach zapowiadanego Funduszu Inwestycji Samorządowych może w znacznym stopniu pomóc w złagodzeniu skutków obecnego kryzysu, nie powinna być to – zdaniem skarbników jst – wyłącznie pomoc doraźna. Dlatego w swoim liście do Premiera RP proponują wprowadzenie mechanizmu rekompensującego samorządom ubytek w dochodach poprzez subwencję ogólną lub zwiększenie udziałów w PIT i CIT oraz wprowadzenie udziałów w podatku VAT. Dodatkowo postulują dodanie do tzw. specustawy koronowirusowej z dnia 2 2020 r. (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.) zapisów zwalniających jst z obowiązku przekazania w roku 2020 do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nadwyżki dochodów za korzystanie ze środowiska, z możliwością wykorzystania tych środków na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść postulatu: https://frdl.org.pl/static/upload/store/frdl/Kongresy/Postulat-KRFS.pdf


KRAJOWA RADA FORÓW SKARBNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego powołana została 27 listopada 2018 r. w odpowiedzi na potrzebę sieciowej ponadregionalnej współpracy Skarbników JST zrzeszonych w ramach regionalnych Forów Skarbników JST funkcjonujących przy Ośrodkach FRDL (11 Forów skupiających blisko 700 członków), co stanowi ¼ wszystkich skarbników pracujących w gminach, powiatach i województwach. Więcej  informacji o Krajowej Radzie Forów Skarbników: www.frdl.org.pl/krajowa-rada-forow-skarbnikow

Czw., 30 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska