Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozwój usług elektronicznych w administracji na terenie województwa podlaskiego

Rozwój usług elektronicznych w administracji na terenie województwa podlaskiego fotolia.pl

Pod koniec lipca br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; administracja rządowa: w zakresie projektów o zasięgu wyłącznie regionalnym oraz partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.

W ramach niniejszego konkursu, dofinansowanie przeznaczone będzie na przedsięwzięcia służące rozwojowi usług elektronicznych w administracji na terenie województwa podlaskiego w zakresie obejmującym w szczególności:

 1. aktualizację i integrowanie katalogu świadczonych e-usług – w tym elektronizację nowych usług, bądź poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług; zapewnienie integracji świadczonych e-usług z usługami dostępnymi poprzez platformę ePUAP; przygotowanie wzorów dokumentów i formularzy elektronicznych;
 2. promocję e-usług administracji publicznej (tylko jako element projektu);
 3. udostępnienie zasobów rejestrów publicznych innym podmiotom publicznym oraz klientom administracji na drodze elektronicznej,
  • w tym w zakresie informacji przestrzennej i publicznych rejestrów geodezyjnych – przedsięwzięcie dotyczące modernizacji i cyfryzacji ewidencji gruntów i budynków (EGIB) mające na celu jej ujednolicenie, poprawę jakości danych o gruntach, budynkach i lokalach, dostosowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do wymogów norm prawnych, przekształcenie istniejących zbiorów do postaci cyfrowej, budowy baz danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz wdrażania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN). Niezbędnymi elementami przedsięwzięcia będą również zapewnienie interoperacyjności danych przestrzennych krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej, bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych oraz budowa i rozbudowa narzędzi informatycznych do przeglądania i udostępniania rejestrów publicznych EGIB, BDOT500, GESUT, ZSIN.
 4. zakup i wdrożenie aplikacji/oprogramowania zapewniającego elektroniczną dostępność urzędu i jego usług dla osób z niepełnosprawnością oraz społeczności mniejszościowych jako jeden z elementów ww. projektów (I-III).
 5. rozwój niezbędnej infrastruktury informatycznej w administracji jako jeden z elementów projektu I) – III), w tym w szczególności zakup, wdrożenie i rozbudowę aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych, np.: aplikacji i systemów mających na celu:
  • informatyzację usług i procedur wewnętrznych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przetwarzania danych osobowych,
  • elektroniczne zarządzanie zasobami, dokumentami i rejestrami publicznymi.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 15 000 000,00 PLN.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego

Czw., 2 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba