Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie dostępności architektonicznej budynków użyteczności publicznej

Wsparcie dostępności architektonicznej budynków użyteczności publicznej fotolia.pl

Na początku sierpnia br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących  pilotażowego uruchomienie ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs jest organizowany w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać następujące podmioty, które spełniają wymienione w regulaminie konkursu warunki:

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej
 • inspektoraty nadzoru budowlanego
 • urzędy wojewódzkie
 • organizacje pozarządowe
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • przedsiębiorcy
 • szkoły wyższe
 • jednostki naukowe
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie pilotażowo uruchomiony ośrodek wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych. Celem działania ośrodka będzie wzrost dostępności obiektów i przestrzeni publicznych oraz wsparcie podmiotów publicznych w spełnieniu wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  w zakresie dostępności architektonicznej. Działania ośrodka powinny dotyczyć wsparcia dostępności konkretnych inwestycji i współpracy z podmiotami publicznymi, jako inwestorami.

Głównym założeniem w konkursie jest dotarcie ze wsparciem do jak największej liczby podmiotów publicznych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 6 250 000 PLN, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 100%.

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Czw., 2 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba