Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Fundusz Inwestycji Samorządowych – jest ogół, czekamy na szczegóły

Fundusz Inwestycji Samorządowych – jest ogół, czekamy na szczegóły fotolia.pl

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (aktualnie na etapie prac w Senacie RP) zawiera poprawkę zmieniającą ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest stworzenie podstawy prawnej dla Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Fundusz ogółem

Do wskazanej wyżej ustawy z marca 2020 r. dodany ma zostać art. 65 ust. 28, według którego w  celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów będzie mogła określić, w drodze uchwały, zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz wskazać dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej do udzielenia tego wsparcia.

Co ze szczegółami?

Aktualnie oczekujemy na przekazanie przez Ministerstwo Rozwoju projektu uchwały Rady Ministrów w tej sprawie. Niemniej z rozmowy Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z Premier Jadwigą Emilewicz wynika, że:

  • środki Funduszu to 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów,
  • jedynym warunkiem ich otrzymania będzie przeznaczenie tychże środków na inwestycje,
  • środki mają być rozdzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – czyli do wykorzystania w latach 2020-2022,
  • środki będą mogły być łączone z innymi środkami – np. jako wkład własny do Funduszu Dróg Samorządowych czy do projektów europejskich,
  • udział w środkach Funduszu ma być liczony m.in. od wolumenu planowanych inwestycji,
  • środki mają trafić do samorządów gminnych i powiatowych jeszcze w lipcu 2020 roku.

Pojedyncza gmina będzie mogła uzyskać od 500 tysięcy zł do 93 mln zł, natomiast powiat od 500 tysięcy zł do 20 mln zł.

Po otrzymaniu szczegółów projektowanych rozwiązań będziemy o nich oczywiście informować na łamach Dziennika Warto Wiedzieć.

Śr., 24 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel