Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dofinansowanie na ochronę środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Program Litwa-Polska

Dofinansowanie na ochronę środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Program Litwa-Polska fotolia.pl

Od 4 maja br. można składać wnioski o dofinasowanie projektów dotyczących zachowania i ochrony środowiska naturalnego oraz wspierania efektywnego gospodarowania zasobami w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Współpracy Interreg Litwa-Polska.

Wnioski o dofinasowanie mogą składać władze lokalne, regionalne i krajowe; instytucje publiczne i podmioty prawa publicznego oraz organizacje pozarządowe (w tym kościoły, stowarzyszenia religijne).

Dofinansowanie można otrzymać na następujące przedsięwzięcia:

  • opracowanie wspólnych tras turystycznych w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe: przygotowanie i publikacja materiałów informacyjnych i promocyjnych o obiektach i szlakach turystycznych; produkcja i montaż tablic i znaków informacyjnych, montaż miejsc wypoczynku i rekreacji, inna infrastruktura turystyczna małej skali;
  • wspólne działania ukierunkowane na promocję regionu jako jednego kierunku turystycznego;
  • realizacja wspólnych działań kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych dla turystów w obiektach dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
    ochrona, zachowanie, adaptacja i zrównoważony rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla celów turystycznych (w tym ekoturystyki) lub społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i innych celów społecznych;
  • transfer dobrych praktyk między beneficjentami, wspólne szkolenia dla pracowników i wymiana pracowników mająca na celu zwiększenie zdolności zarządzania dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym, rozwój wspólnych produktów i usług turystycznych, marketing zasobów dziedzictwa kulturowego obszaru objętego programem i inne powiązane zdolności.
  • działania skierowane na walkę z pandemią COVID-19: priorytet zostanie przyznany projektom z zakresu reagowania na bieżące potrzeby kryzysowe, jak i łagodzenia wpływu epidemii na różne aspekty życia (gospodarcze, społeczne i inne).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to11,4 mln Euro na wszystkie 4 priorytety. Brak podziału na osie priorytetowe.

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Pt., 8 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba