Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w województwie łódzkim

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w województwie łódzkim fotolia.pl

Od 6 do 27 kwietnia br. będzie można składać wnioski o dofinasowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT”.

Dofinasowanie mogą otrzymać podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  • instytucje pomocy i integracji społecznej
  • podmioty ekonomii społecznej
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • przedsiębiorcy

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach niniejszego konkursu to:

  • programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej;
  • wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 95%, natomiast minimalny poziom wkładu własnego wynosi 5%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi  5 750 026 PLN.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Czw., 19 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba