Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Śląskie. Dofinasowanie na unieszkodliwianie azbestu

Śląskie. Dofinasowanie na unieszkodliwianie azbestu fotolia.pl

Już pod koniec marca rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego, obejmujących kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  • Związek Metropolitalny.
  • Podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
  • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).
  • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
  • Towarzystwa budownictwa społecznego. 

Wnioski będzie można składać w terminie od 30 marca do 30 czerwca br.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 8 385 454,40 PLN tj. 955 882,35 EUR. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

  • są projektami rewitalizacyjnymi,
  • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
  • nie są objęte pomocą de minimis,
  • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. 

Więcej informacji można znaleźć tutaj

Źródło: Serwis RP Województwa Śląskiego

Sob., 7 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba