Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O wzorcu kontroli dla sądowej weryfikacji ocen wniosków o dofinansowanie

O wzorcu kontroli dla sądowej weryfikacji ocen wniosków o dofinansowanie fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie rozważał ostatnio, z jakimi wzorcami należy zestawiać proces oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikując jego prawidłowość. Co powiedział WSA? 

Jak przypomniał Sąd, prawodawca wprowadzając w art. 61 ust. 8 pkt 1 lit. a ustawy wdrożeniowej kryterium „naruszenia prawa”, przesądził jednocześnie w art. 50 tej ustawy, że do postępowań w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów. Wyklucza to weryfikację zaskarżonego aktu z perspektywy rozwiązań przyjętych w k.p.a. Z drugiej strony w ocenie Sądu wątpliwości budzi kwestia tego, jaka jest dopuszczalna sądowa ocena procesu weryfikacji wniosków o dofinansowanie zamierzonych przedsięwzięć. Praktyka sądów administracyjnych, wypracowana na podstawie ustawy z 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wskazywała, że przy interpretacji przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przyjąć należy stanowisko, które dopuszcza możliwość posługiwania się, w ramach sądowej kontroli ocen projektów ubiegających się o dofinansowanie postanowieniami systemu realizacji programu, łącznie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W ocenie Sądu tę wypracowaną praktykę należy stosować w odniesieniu do rozpoznawania spraw na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, z uwzględnieniem zmian wskazanych w tej ustawie. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2020 r., I SA/Ol 713/19

Źródło: CBOSA

Niedz., 1 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel