Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Mazowieckie. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych

Mazowieckie. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych fotolia.pl

W terminie od 28 lutego do 13 maja br. będzie można składać wnioski na dofinasowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są:

  • JST, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  • instytucje kultury;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • parki narodowe i krajobrazowe;
  • podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym;
  • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych.

Dofinasowanie można otrzymać na projekty dotyczące konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, umożliwiające zachowanie dotychczasowych funkcji obiektów zabytkowych, a także służące nadaniu im nowych funkcji użytkowych (z przeznaczeniem w szczególności na cele kulturalne i edukacyjne), w tym również w połączeniu z działalnością komercyjną; ochrony i zachowania zabytkowych ogrodów i parków; zabezpieczenia zabytków przed zniszczeniem lub kradzieżą; usuwania barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 1 000 000,00 euro (4 256 700,00 PLN). Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 1 000 000,00 PLN, natomiast minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu nie została określona. Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RP Województwa Mazowieckiego

Pt., 7 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba