Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy powstanie łódzki związek metropolitarny?

Czy powstanie łódzki związek metropolitarny? fotolia.pl

Senatorowie wnieśli 7 lutego br. do Sejmu projekt ustawy o łódzkim związku metropolitarnym.

Przedłożony projekt bazuje na obowiązujących przepisach ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.
Zgodnie z art. 1 projektu, łódzki związek metropolitalny będzie zrzeszeniem gmin województwa łódzkiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 1 000 000 mieszkańców.

W skład związku metropolitalnego ma wejść miasto na prawach powiatu Łódź. Wskazana liczba mieszkańców jest adekwatna do liczby mieszkańców województwa łódzkiego – około 2,5 mln mieszkańców.
Łódzki związek metropolitalny zostanie wyposażony w osobowość prawną, i wykonywał będzie zadania publiczne w imieniu własnym oraz na własną odpowiedzialność. O ustroju związku metropolitalnego stanowić ma jego statut (art. 3 projektu). Projekt statutu związku metropolitalnego oraz jego zmian podlegać ma uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Związek metropolitalny ma wykonywać zadania publiczne, w szczególności w zakresie:

  • kształtowania ładu przestrzennego,
  • rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego;
  • planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej;
  • metropolitalnych przewozów pasażerskich;
  • ochrony środowiska w tym walki ze smogiem oraz gospodarki odpadami;
  • współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego;
  • promocji związku metropolitalnego i jego obszaru.

Jak wskazują projektodawcy projekt ustawy o łódzkim związku metropolitalnym wychodzi naprzeciw licznym postulatom mieszkańców miast i gmin województwa łódzkiego o potrzebie utworzenia tego rodzaju instytucji. Proponowane przepisy mają umożliwić nie tylko skuteczne ustanowienie łódzkiego związku metropolitalnego, ale również zapewnić mu zdolność do wykonywania istotnych z punktu widzenia obywateli zadań publicznych. 

Jak wynika z uzasadnienia projektu powstanie łódzkiego związku metropolitalnego przyczyni się do wzrostu potencjału ekonomicznego, gospodarczego i kulturowego regionu, który obejmuje Łódź i okoliczne gminy. Projekt zakłada wykorzystanie dotychczasowego obszaru funkcjonalnego samorządów
województwa łódzkiego oraz rozszerzenie form ich współpracy (koordynacja zadań publicznych w oparciu o związek metropolitalny).
Ponadto, ze względu na konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwoju pozostałych, mniejszych obszarów funkcjonalnych np. wokół marginalizowanych ośrodków miejskich aglomeracji łódzkiej, niezbędne jest stworzenie narzędzi uzupełniających w tym zakresie dotychczasowe rozwiązania ustawowe.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Pt., 7 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka