Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozpatrzenie protestu – wyłączenie pracownika trzeba traktować szeroko

Rozpatrzenie protestu – wyłączenie pracownika trzeba traktować szeroko fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przypomniał, że w odniesieniu do rozpatrzenia protestu reguły dot. wyłączenia pracownika organu należy stosować szeroko – tzn. mimo tego, że nie mówimy tutaj stricte o wydawaniu decyzji administracyjnych. Co konkretnie powiedział Sąd? 

W omawianej sprawie zarówno informację zawierającą negatywną ocenę projektu, jak również uchwałę o nieuwzględnieniu protestu podpisała ta sama osoba. W ocenie WSA stanowiło to naruszenie art. 60 i art. 67 ustawy wdrożeniowej.

Jak przypomniał WSA, w judykaturze podnosi się, że regulację zawartą w art. 60 ustawy wdrożeniowej należy rozumieć szeroko, co oznacza, że każda osoba, która na jakimkolwiek etapie postępowania konkursowego i również przed tym postępowaniem, w jakimkolwiek charakterze i zakresie brała udział w przygotowaniu projektu (wniosku) lub jego ocenie (formalnej lub merytorycznej) podlega wyłączeniu od rozpoznawania protestu. Związek danej osoby z projektem nie musi mieć charakteru bezpośredniego. Zakaz, o którym mowa w tym przepisie dotyczy osób, które poczynając od momentu złożenia projektu do konkursu były zaangażowane w jego rozpatrywanie i czynności, których związanie z tym projektem znalazło swój wyraz w treści dotyczącej tego projektu dokumentacji przebiegu procedury konkursowej, w tym osoba, która informowała o wynikach oceny.

Według Sądu nie można ponadto nie dostrzegać, że analizowany przepis stanowi o wszystkich czynnościach związanych z określonym projektem, zaś sama ocena projektu jest tylko jedną z nich. Nie chodzi zatem tylko o ocenę merytoryczną projektu, ale o każdą czynność z projektem związaną, która znajduje odbicie w dokumentacji dotyczącej danego wniosku. Także podpisanie informacji skierowanej do wnioskodawcy o wynikach oceny projektu czy o wynikach postępowania odwoławczego jest czynnością związaną z projektem – w omawianym przypadku z oceną projektu. Udział osoby w dokonywaniu tych czynności na jakimkolwiek z etapów rozpatrywania wniosku wyłącza tę osobę od udziału w postępowaniu odwoławczym, w tym od dokonywania ponownej oceny wniosku po uwzględnieniu protestu.

Z uwagi na gwarancyjny charakter zakazu przewidzianego w art. 60 ustawy wdrożeniowej należało zdaniem WSA uznać, że jego złamanie jest istotnym naruszeniem prawa, mającym wpływ na wynik oceny. Sytuacja, w której osoba podlegająca wyłączeniu dokonała czynności na etapie rozpatrzenia protestu, podważa bowiem w ocenie Sądu zasadę rzetelności i bezstronności, o której mowa w art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 października 2019 r., III SA/Łd 655/19

Źródło: CBOSA

Sob., 30 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel