Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

POWER. Zmiany w opisie osi priorytetowych

POWER. Zmiany w opisie osi priorytetowych .

Minister Rozwoju podpisał kolejną zmianę dokumentu "Szczegółowy opis psi priorytetowych programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020." Wprowadzone korekty można podzielić na kilka grup. Najważniejsze są zmiany w opisach niektórych działań oraz poprawki w definicjach niektórych wskaźników.

Zmiany opisów poszczególnych działań i poddziałań

Do działań 1.2 i 1.3 wprowadzono adnotację, że aby zagwarantować kompleksowe wsparcie w powrocie na rynek pracy w projektach realizowanych w osi I możliwe jest zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym. W opisach tych działań usunięte zostały - zapisy dotyczące możliwości pokrycia kosztów zatrudnienia subsydiowanego oraz dotyczące możliwości realizacji wsparcia w postaci doradztwa jako dodatkowego wsparcia przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku działania 2.17 (Skuteczny wymiar sprawiedliwości) korekty dotyczyły zmiany trybu realizacji niektóryc typów projektów - z konkursowego na mieszany. A w działanu 5.2 wśród beneficjentów znalazła się Agencja Badań Medycznych.

Zmiany finansowe i definicje wskaźników

Ministerstwo dokonano przesunięć finansowych pomiędzy działaniami w osi III, by umożliwić zwiększenie kontraktacji w naborach wniosków do działania 3.5. Oprócz tego wprowadzono zapisy dotyczące cross-financingu w działaniu 5.2 dla projektu „Dostępność Plus dla Zdrowia”. Kolejną grupą zmian są poprawki w definicjach niektórych wskaźników. W działaniu 2.5 doprecyzowana została definicja wskaźnika do priorytetu inwestycyjnego 9i - liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej objętych wsparciem w celu zmiany systemu organizacyjnego do planowanego konkursu na realizację projektów dotyczących tworzenia centrów usług społecznych. W działaniu 5.2 doprecyzowane zostały definicje trzech wskaźników priorytetu inwestycyjnego 9iv: liczba przedstawicieli innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS zostali objęci wsparciem w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi; liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi oraz liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.

Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

Pt., 8 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża