Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Aktualizacja danych nt. polskiego rynku PPP

Aktualizacja danych nt. polskiego rynku PPP fotolia.pl

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało zaktualizowane bazy: zamierzeń inwestycyjnych PPP oraz projektów PPP z zawartymi umowami. Ponadto w oparciu o wskazane dane stworzono „Raport rynku PPP za okres od 2009 do 30 września 2019 r.” zawierający analizę wszystkich zidentyfikowanych partnerstw publiczno-prywatnych. 

Jak wskazał resort w komunikacie, opracowanie i monitoring baz danych o partnerstwach publiczno-prywatnych realizowany jest przez MIiR zgodnie z działaniami określonymi w Polityce Rządu w zakresie rozwoju PPP oraz zgodnie ze znowelizowaną ustawą o PPP określającą nowe zasady monitoringu inwestycji PPP.

„Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP” jest najbardziej kompleksową bazą planowanych projektów PPP w Polsce. Baza zawiera zweryfikowaną i aktualną listę zamówień na etapie postępowania na wybór partnera prywatnego, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. W Bazie znajduje się obecnie 130 inwestycji o łącznej wartości ponad 56 mld zł.

Z kolei „Baza projektów PPP z podpisanymi umowami” przedstawia wszystkie zidentyfikowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju umowy PPP, jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 roku.

Baza zamierzeń inwestycyjnych aktualna jest na 30 września 2019 r., baza umów (z uwagi na bieżącą aktualizację) aktualna jest na 31 października 2019 roku. Obie bazy umożliwiają filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego. 

Wszystkie wskazane powyżej dane i dokumenty można znaleźć tutaj.

Źródło: www.ppp.gov.pl

Czw., 7 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel