Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Infrastruktura domów kultury - program MKiDN

Infrastruktura domów kultury - program MKiDN fotolia.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór do programu Infrastruktura domów kultury.

Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Wnioski o dofinansowanie mogą składać domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury (poza instytucjami współprowadzonymi przez MKiDN oraz JST), biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki a także jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące dla wymienionych wcześniej podmiotów.

Wniosek mogą składać:

 1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury (poza instytucjami współprowadzonymi przez MKiDN oraz JST).
 2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.
 3. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) – wyłącznie jako organy prowadzące dla podmiotów, o których mowa w poprzednich punktach.

Wsparcie można uzyskać na:

 1. Roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.
 2. Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.
 3. Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko.

Zadania muszą być:

 • zgodne z planem rozwoju danego podmiotu,
 • przyczyniać się do zwiększenia jego potencjału edukacyjno-animacyjnego i poprawy stanu infrastruktury kultury,
 • zwiększać dostęp do oferty kulturalnej i podnosić jej atrakcyjność,
 • przyczyniać się do wdrażania nowoczesnych technologii,
 • wzmacniać działalność o charakterze ponadregionalnym.

Program dopuszcza również finansowanie zadań interwencyjnych (np. związanych z koniecznością zakończenia wieloletnich inwestycji, likwidacją skutków zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych).

Termin składania wniosków: 29 listopada 2019 r.

Więcej informacji pod linkiem: www.gov.pl.

Źródło: www.gov.pl

Pt., 18 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś