Fundusz Dostępności

Fundusz Dostępności fotolia.pl

Ministerstwo rozwoju uruchomiło formalnie fundusz programu Dostępność Plus. Pieniądze mają sfinansować likwidację barier architektonicznych. Fundusz Dostępności ma być źródłem finansowania usprawnień dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Udzielane mają być z niego pożyczki na dostosowanie budynków użyteczności publicznej i mieszkań. Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza funduszem, dysponuje 42,8 mln zł na preferencyjne, częściowo umarzalne (do 40 proc,) pożyczki.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków komunalnych i użyteczności publicznej, będą mogli złożyć wnioski u udzielenie pożyczek bez wkładu własnego, opłat i prowizji. Pieniądze BGK mają być uzupełnione przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze pokryją koszt prac i materiałów budowlanych oraz projektów technicznych niezbędnych do realizacji inwestycji poprawiających dostępność budynków oraz terenów bezpośrednio wokół nich.

Fundusz Dostępności powołany został tzw. ustawą o dostępności czyli ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przyjętą przez Sejm w lipcu. Można zapoznać się z nią tutaj.

Jak podaje resort rozwoju, w ramach programu Dostępność Plus uruchomiono już 2/3 zaplanowanych działań i zaangażowano ponad 3,3 mld zł. Program zakłada między innymi likwidację barier architektonicznych, łatwiejszy dostęp do budynków użyteczności publicznej, szpitali i szkół, czytelne strony internetowe oraz innowacje społeczne.

Pt., 4 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża