Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uzasadniony wkład partnera – czyli jaki?

Uzasadniony wkład partnera – czyli jaki? fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wypowiedział się ostatnio na temat tego, jak rozumieć sformułowanie Regulaminu konkursu, według którego udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego nieznacznego czy pozornego; ponadto udział partnerów w projekcie powinien być uzasadniony, oraz przyczyniać się do osiągnięcia celów projektu w większym wymiarze niż przy zaangażowaniu w jego realizację jedynie wnioskodawcy, spowodować synergię lub umożliwić całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.

W omawianej sprawie zdaniem Instytucji Zarządzającej zadania związane z udostępnieniem nieruchomości, w której miałby znajdować się inkubator przedsiębiorczości i jej obsługa techniczna nie stanowiły partnerstwa zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie konkursu. Ponadto, zadanie polegające na organizacji wydarzeń prorozwojowych wspierających przedsiębiorczość nie zostało przez Skarżącego szczegółowo opisane oraz ujęte w zakresie rzeczowym projektu. Sąd nie podzielił tego poglądu.

W zaskarżonej uchwale organ porównywał koszty poniesione przez Skarżącego oraz Partnera wskazując na ich dysproporcję, gdyż udział Gminy w projekcie ma wynosić w sumie 58.034 zł zaś Skarżącego – 28.283.063 zł. Instytucja Zarządzająca nie wzięła jednak pod uwagę tego, że gdyby Skarżący chciał samodzielnie spełnić warunek wynikający z § 4 ust. 6 Regulaminu konkursu (zawężenie pojęcia prawa do dysponowania nieruchomością jedynie do dwóch tytułów prawnych: prawa własności lub wieczystego użytkowania), musiałby przeznaczyć o wiele większe środki na realizację projektu, chcąc nabyć prawo własności lub wieczystego użytkowania. Wartość finansowa udziału Partnera w projekcie nie sprowadza się więc jedynie do zadeklarowanej wartości obsługi technicznej nieruchomości oraz działań prorozwojowych. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że Partner jako swój wkład do projektu wnosi również prawo własność nieruchomości.

Zdaniem Sądu trzeba także wziąć pod uwagę, że sformułowania zawarte w § 9 ust. 11 Regulaminu konkursu mają charakter niedookreślony i nie wynikało z nich bezpośrednio, w jakiej proporcji ma pozostawać wkład finansowy wniesiony przez partnera w stosunku do wkładu zaangażowanego przez wnioskodawcę. W ocenie Sądu nie można uznać, że zapewnienie nieruchomości, w której ma być realizowany projekt ma charakter symboliczny, czy też nieznaczny. Bez nieruchomości nie byłoby możliwe stworzenie inkubatora. Jest to więc niezbędny i konieczny środek trwały do realizacji projektu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., I SA/Rz 403/19

Źródło: CBOSA

Sob., 21 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel