Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Środowiskowe fundusze norweskie – coraz więcej konkretów

Środowiskowe fundusze norweskie – coraz więcej konkretów fotolia.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podał wstępne informacje dot. Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu oraz Funduszu Współpracy Dwustronnej, finansowanych ze środków norweskich.

Od czerwca 2019 roku nadzór nad funduszami norweskimi wewnątrz NFOŚiGW został powierzony Departamentowi Energii: komórce, która od wielu lat odpowiada m.in. za wdrażanie środków UE i krajowych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz szeroko pojętego wspierania obszaru energii (w tym OZE i efektywności energetycznej). Na początku lipca 2019 r. Darczyńcy zaakceptowali Koncepcję wdrażania Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, co pozwoliło na uruchomienie procedury zawierania Umowy i Porozumień na wdrażanie Programu i ogłaszania konkursów. Dodatkowo Departament Energii przygotowuje dla projektów z obszaru poprawy efektywności energetycznej oraz OZE finansowanych ze środków NMF/MF EOG również program na współfinansowanie inwestycji zasilany ze środków NFOŚiGW. Oferowane w ramach tego instrumentu wsparcie nie tylko pozwoli beneficjentom na pełne zbilansowanie źródeł finansowania inwestycji, ale przyczyni się do zwiększeni atrakcyjności oferowanego dofinansowania i zapewni optymalne wykorzystanie środków dostępnych z Funduszy norweskich. Planowany budżet programu na współfinansowanie projektów NMF/MF EOG to 500 mln zł.

Pierwsze nabory wniosków na projekty miękkie dotyczące zacieśnienia stosunków dwustronnych pomiędzy partnerami polskimi i z państw Darczyńców, podnoszenia świadomości i edukacji (środki w ramach tzw. Funduszu Współpracy Dwustronnej), planowane są jeszcze w IV kwartale 2019 r., natomiast konkursy na projekty inwestycyjne przewidziano na początek 2020 r. Dzięki temu uruchomione wsparcie częściowo będzie mogło wypełnić lukę w dostępnym na rynku finasowaniu wynikającą z wyczerpania się środków w ramach środków POIiŚ 2014-2020 a przygotowywaną nowa perspektywą finansową UE na lata 2021-2027.

Poniżej przedstawiony jest szczegółowy wykaz obszarów wsparcia wraz z podziałem alokacji i typami projektów przewidzianych do finansowania w ramach NMF/MF EOG

I. Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

A. Obszar Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne – alokacja 112 188 705,88 EUR:

Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego:

 • głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej,
 • budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych oraz likwidacja indywidualnych źródeł ciepła,
 • budowa instalacji do wytwarzania paliwa (pelletów) z biomasy leśnej i agro.

Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych:

 • budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka),
 • podniesienie efektywności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW).

Dla obszaru Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne przewiduje się również współfinansowanie pożyczkowe ze środków NFOŚiGW, do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

B. Obszar Środowisko naturalne i ekosystemy –  alokacja 14 023 588 EUR:

 • prowadzenie czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk,
 • zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych oraz przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu,
 • zwiększony potencjał organizacji pozarządowych (Fundusz Małych Grantów).

C. Obszar Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany –  alokacja 29 605 354 EUR:

 • realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach,
 • działania mające na celu podnoszenie świadomości na temat łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji przeprowadzanej przez szkoły,
 • wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nabory na projekty inwestycyjne przewidziane są do ogłoszenia na początku 2020 roku.

II. Fundusz Współpracy Dwustronnej

Fundusz Współpracy Dwustronnej (dalej FWD) stanowi istotny element Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu planowanego do realizacji w ramach perspektywy na lata 2014-2021 finansowanej ze środków MF EOG i NMF.

FWD jest też ważnym narzędziem współpracy pomiędzy podmiotami polskimi a podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein), wspiera tworzenie sieci kontaktów oraz wymianę wiedzy, technologii, doświadczeń i dobrych praktyk, stwarza możliwość realizacji wspólnych inicjatyw w ramach Programu, ale również wykraczających poza zakres merytoryczny Programu, mających na celu wzmocnienie relacji bilateralnych. Cel FWD to zacieśnienie stosunków dwustronnych między Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami.

Alokacja na FWD na poziomie Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu wynosi 900 000 euro. 

Projekty złożone w ramach FWD, co do zasady mają charakter nieinwestycyjny, zaś przedmiotem finansowania mogą być działania, o których mowa w art. 8.8 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 mające na celu:

 • wzmocnienie stosunków dwustronnych między Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami,
 • poszukiwanie partnerów dla projektów partnerskich z Darczyńcami przed przygotowywaniem wniosku aplikacyjnego lub w jego trakcie, rozwój takich partnerstw oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu partnerskiego z Darczyńcami,
 • tworzenie sieci kontaktów, wymiana, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk między podmiotami w Państwach-Beneficjentach a podmiotami w Państwach-Darczyńcach lub organizacjami międzynarodowymi,
 • wzmocnienie współpracy oraz wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk między Operatorami Programu a podobnymi podmiotami w Państwach-Beneficjentach i Państwach-Darczyńcach oraz organizacjami międzynarodowymi, pod warunkiem że co najmniej jeden podmiot z Państw-Darczyńców uczestniczy w tym działaniu.

W praktyce oznacza to finansowanie m.in. udziału i/lub organizacji wizyt studyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów we współpracy z partnerami projektów – podmiotami z Państw-Darczyńców.

Nabory na projekty bilateralne przewidziane są do ogłoszenia w IV kwartale 2019 r.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Czw., 29 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel