Aktualne dane dotyczące rynku PPP w Polsce

Aktualne dane dotyczące rynku PPP w Polsce fotolia.pl

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało najnowsze dane dotyczące rynku PPP w Polsce. To kolejne opracowania będące wynikiem monitoringu tego rynku. Monitoring ten jest ściśle związany z realizacją „Polityki Rządu w zakresie rozwoju PPP” oraz znowelizowanej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Baza zamierzeń

„Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP” jest najbardziej kompleksową bazą planowanych projektów PPP w Polsce. Baza zawiera zweryfikowaną i aktualną listę zamówień na etapie postępowania na wybór partnera prywatnego jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. W bazie znajduje się obecnie 137 inwestycji o łącznej wartości ponad 57 mld zł. Baza może stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat liczby, rodzaju, zakresu i skali oraz lokalizacji planowanych inwestycji PPP w Polsce.

Baza projektów

Z kolei „Baza projektów PPP z podpisanymi umowami” przedstawia wszystkie zidentyfikowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju umowy PPP jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 roku. Z przedstawionych danych wynika, że w okresie od 2009 roku do końca czerwca 2019 roku realizowano lub zrealizowano 135 umów PPP – przy czym mówimy o PPP sensu largo, czyli także o umowach o koncesji/umowach koncesji. 

Baza zamierzeń inwestycyjnych aktualna jest na 30 czerwca 2019 r., baza umów (z uwagi na bieżącą aktualizację) aktualna jest na 31 lipca 2019 r. Obie bazy umożliwiają filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego.

Zachęcamy do zapoznawania się z danymi dot. projektów – opracowania można znaleźć tutaj.

Źródło: www.ppp.gov.pl

Czw., 22 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel