Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Świętokrzyskie. Pieniądze na wsparcie osób niesamodzielnych

Świętokrzyskie. Pieniądze na wsparcie osób niesamodzielnych fotolia.pl

Od 9 września samorządy świętokrzyskie będą mogły składać wnioski o dofinansowanie swoich usług społecznych. Zarząd województwa ogłosił konkurs w ramach poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, świętokrzyskiego RPO. Konkurs kierowany jest do wnioskodawców z obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które stanowią w regionie świętokrzyskim jeden z typów obszarów strategicznej interwencji.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Na konkurs można zgłaszać projekty dwóch rodzajów:

  1. Deinstytucjonalizację opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), obejmującą: a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową (w tym osób starszych, niepełnosprawnych, chorych); (b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in. w formie rodzinnych domów pomocy, usług asystenta osoby niepełnosprawnej; (c) usługi świadczone w ramach mieszkalnictwa wspomaganego – chronionego, treningowego i wspieranego (np. pobyt stały lub okresowy dla osób starszych i niepełnosprawnych, częściowo lub całkowicie niesamodzielnych i wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych).
  2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

Ile można pozyskać?

Na wsparcie przedsięwzięć zarząd województwa przeznaczył 5,5 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,5 proc. wydatków kwalifikowanych do refundacji. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać tutaj.

Pt., 16 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża