Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zachodniopomorskie. Pieniądze na żłobki

Zachodniopomorskie. Pieniądze na żłobki fotolia.pl

Od 22 sierpnia do 23 września gminy zachodniopomorskie będą mogły składać wnioski o dofinansowanie form opieki nad dziećmi do lat trzech. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił konkurs w ramach działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zachodniopomorskiego RPO. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95 proc. jego (85 proc. z Europejskiego Funduszu Społecznego i 10 proc. z budżetu państwa). Zatem minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5 proc.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Katalog dostępnych możliwości obejmuje dwa ogólne typy projektów. Po pierwsze, tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki (żłobki i kluby dziecięce oraz w ramach instytucji opiekuna dziennego). Drugim rodzajem finansowanych przedsięwzięć będzie dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Na pierwszą opcję składają się m.in.: dostosowanie miejsc do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek; zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki); czy zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania. Ale także zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka, tj. finansowanie kosztów wynagrodzenia personelu czy opłat za wyżywienie i pobyt dziecka.

W ramach drugiego typu przedsięwzięć możliwe jest finansowanie zatrudnienia asystenta dziecka, dostosowanie posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Sob., 10 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża