Zachodniopomorskie. Pieniądze na termomodernizację domów

Zachodniopomorskie. Pieniądze na termomodernizację domów fotolia.pl

Do 30 sierpnia mają czas gminy zachodniopomorskie, by złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacji budynków jednorodzinnych w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Trwa nabór wniosków ogłoszonych przez zarząd województwa w ramach działania 2.15 zachodniopomorskiego RPO. Wnioskodawcą jest gmina, a odbiorcami końcowymi projektu są osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu.

Na co można pozyskać pieniądze?

Na konkurs kwalifikują się projekty, które w największym stopniu przyczynią się do zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych oraz wpłyną na osiągnięcie wskaźników. Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną.

Ile można pozyskać?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ustalono na 100 proc. wydatków kwalifikowanych. Nie ustalono minimalnej wartości całkowitej projektu, ani minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych. Jedna gmina może uzyskać co najwyżej 4,6 mln zł dofinansowania. Na wsparcie gmin zarząd przeznaczył 27,5 mln zł.

Więcej o konkursie można przeczytać tutaj.

Pt., 2 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża