Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konkurs POWER: 4.1 Innowacje społeczne

Konkurs POWER: 4.1 Innowacje społeczne fotolia.pl

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Celem konkursu jest inkubacja nowych, zalążkowych pomysłów, ich opracowanie i rozwinięcie, następnie przetestowanie, a w kolejnym kroku upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do praktyki tych rozwiązań, które podczas testu sprawdziły się najlepiej. W ramach tej ścieżki – mikro-innowacje – ogłaszany jest niniejszy konkurs.

Dofinansowanie mona uzyskać na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów (na prowadzenie ogólnopolskiego inkubatora innowacji), które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w jednym z wymienionych poniżej obszarów tematycznych (tematów):

  • zatrudnienie
  • kształcenie
  • włączenie społeczne

Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw w wybranym temacie, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania. Na ostatnim etapie zadaniem inkubatora będzie upowszechnienie i w miarę możliwości wprowadzenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

Wnioskodawcą może być:

  1. podmiot, który był zaangażowany jako Lider lub Partner w realizację projektu w ramach pierwszej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15), albo
  2. inny niż wskazany w pkt. 1 podmiot, ale w takim przypadku wymagane jest partnerstwo z podmiotem, który był Liderem projektu realizowanego w ramach pierwszej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15).

Ponadto regulamin konkursu określa dodatkowe kryteria o charakterze podmiotowym:

  • wnioskodawca lub partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie merytoryczne w wybranym temacie konkursu
  • podmiot będący wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest wnioskodawcą lub partnerem tylko w jednym wniosku składanym w odpowiedzi na konkurs
  • do projektu zaangażowane zostaną trzy kluczowe osoby, z których jedna ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w wybranym temacie konkursu, druga – co najmniej 3 letnie doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych, trzecia – co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł
  • do realizacji zadań zostanie zaangażowana zostanie osoba lub osoby z niepełnosprawnością.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 5 sierpnia do 30 września 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 100%.

Alokacja na konkurs wynosi 60 000 000 PLN.

Więcej informacji pod linkiem www.power.gov.pl.

Źródło: www.power.gov.pl

Pt., 26 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś