Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Mój Prąd – szansa na skokowy rozwój przydomowej fotowoltaiki?

Mój Prąd – szansa na skokowy rozwój przydomowej fotowoltaiki? fotolia.pl

Prezes Rady Ministrów, Minister Energii oraz Minister Środowiska zaprezentowali Program „Mój Prąd”. Poza informacjami nt. zasad finansowania instalacji fotowoltaicznych z tego Programu, przekazane zostały także najnowsze dane dot. mikroinstalacji w Polsce.

O Programie

Głównym celem Programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld zł. Dofinansowanie, które będzie następowało w formie dotacji, obejmie do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji i będzie mogło wynieść nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem będą mogły zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Warto zaznaczyć, że dofinansowana inwestycja nie może być zakończona przed ogłoszeniem konkursu, lecz musi być zrealizowana na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. NFOŚiGW zapowiada, że środki z Programu będą przyznawane w ramach „szybkiej ścieżki”.

Informacje o nowym programie Mój Prąd udzielać będą doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego: www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Dzięki realizacji Programu Mój Prąd ilość energii wyprodukowanej ze wszystkich instalacji wyniesie ok. 1 TWh. W ten sposób unikniemy emisji 600-800 tys. ton CO2 rocznie – zaznaczył Minister Środowiska Henryk Kowalczyk w trakcie prezentacji Programu.

O fotowoltaice w Polsce

Obecnie w Polsce funkcjonuje 65 tysięcy instalacji fotowoltaicznych, natomiast w założeniu wsparcie z Programu ma przyczynić się do powstania 200 tysięcy nowych instalacji.

Jak podają resorty energii oraz środowiska, tylko na koniec 2018 r. w Polsce funkcjonowało ponad 54 tys. mikroinstalacji (wzrost o 88% względem końca 2017 oraz aż o 235% względem końca 2016 r.) o łącznej mocy 343 MW (wzrost o +87% w porównaniu z końcem 2017 r. oraz +235% względem końca 2016 r). Także w tym roku obserwujemy dalsze zwiększanie dynamiki w tym obszarze. Według danych za pierwszy kwartał 2019 r. moc zainstalowana zwiększyła się aż o ponad 72 MW (najwyższy przyrost mocy mikroinstalacji w historii) i wyniosła na dzień 31 marca 2019 r. ponad 415 MW, natomiast liczba mikroinstalacji wzrosła o ponad 11 tys. szt. i wyniosła ponad 65 tys. szt. na koniec I kw. (dane za II kw. będą dostępne na początku sierpnia).

Źródło: www.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl

Sob., 27 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel