Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O Funduszu autobusowym w KPRM

O Funduszu autobusowym w KPRM fotolia.pl

18 lipca 2019 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Wiceministra Rafała Webera z samorządowcami oraz przedstawicielami urzędów wojewódzkich na temat wchodzącej w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Spotkanie podzielone było na dwie części: pierwsza to oficjalne wystąpienia. Druga – już bez udziału mediów – miała służyć omówieniu regulacji oraz wyjaśnieniu wątpliwości.

Oficjalnie

Premier Mateusz Morawiecki mówił o konieczności „symbiozy rządu i samorządu”. Wskazał równocześnie, że zarówno Prezes Rady Ministrów, jak i Minister Infrastruktury będą cieszyć się wtedy, gdy ze względu na liczbę wniosków zabraknie środków w ramach Funduszu. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk stwierdził, że dzięki ustawie uda się likwidować białe plamy. Mówił także o ekspresowym tempie prac nad ustawą – i tym, iż teraz potrzebne jest ekspresowe zrealizowanie przepisów tej ustawy. Podkreślił również, że resort infrastruktury będzie służył pomocą wszystkim zainteresowanym. Wiceminister Rafał Weber wskazał, co oferuje rząd w zakresie Funduszu. Mianowicie: podstawę prawną, środki finansowe, maksymalnie korzystną interpretację przez wojewodę: np. w zakresie tego, czym jest nowa linia komunikacyjna. Wiceminister wskazał także, że nabór przez wojewodów zostanie ogłoszony na początku sierpnia – bowiem intencją resortu jest odtworzenie przewozów od dnia 1 września 2019 roku

Merytorycznie

Drugą część spotkania rozpoczęła prezentacja Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury Bogdana Oleksiaka, która dostępna jest tutaj. Jednak jak stwierdził na początku jej wygłaszania Dyrektor Oleksiak: „Przechodzimy do prezentacji, chociaż w sumie wszystko jest w ustawie zapisane.” – stąd też drugą część po krótkiej prezentacji zdominowały pytania od uczestników spotkania.

Najwięcej pytań dotyczyło rozumienia sformułowania dot. „nowych linii”, czyli art. 22 ustawy, według którego „Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.”. W tym zakresie powstała sprzeczność wśród przedstawicieli resortu infrastruktury. Dyrektor Oleksiak prezentował dość ścisłe rozumienie tego przepisu – natomiast odpowiadający po nim Wiceminister Weber mówił o tym, że wystarczające będzie np. dołożenie jednej miejscowości do dotychczas funkcjonującej linii. Podobnie w opinii Wiceministra „zahaczenie” przez linię o obszar miasta nie będzie wykluczało dopłaty dla całej linii.

Przedstawiciele resortu wskazali także, że w przepisach epizodycznych ustawy, które będą podstawą przyznawania dopłat przez najbliższe blisko dwa i pół roku nie ma jakiegokolwiek odwołania do planów transportowych z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Równocześnie stwierdzili, że aby „szybko” zawrzeć umowy z operatorami, należy skorzystać z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Nie odmawiając dobrych intencji rodzi się jednak pytanie o to, na ile szeroko powinniśmy interpretować przesłankę tam zawartą…

Reprezentanci resortu podkreślili również w toku dyskusji, że reżim dopłat do przejazdów ulgowych jest zupełnie odrębną sprawą – uzyskanie dopłaty nie ma wpływu na dopłaty do ulg.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że przedstawiciele MI w pewnym momencie niejako „rozpędzili” się w swoich odpowiedziach. Mianowicie stwierdzili, że możliwe jest zawarcie porozumienia pomiędzy gminami a powiatem w sprawie tego, kto będzie organizatorem. Przypomnijmy jednak art. 7 ustawy o PTZ (do której w zakresie pojęcia organizatora odwołuje się ustawa o Funduszu), według którego powiat jest organizatorem w przypadku porozumienia między powiatami (tylko i wyłącznie). Zresztą porozumienie powiatowo-gminne było przedmiotem starań ZPP w toku prac nad nowelizacją ustawy o PTZ. Uprzedzając pytania: noweli PTZ na horyzoncie nie widać.

Co do momentu, w którym organizator ma zabezpieczyć środki na swój „wkład własny”, to w opinii resortu ma nastąpić to na moment zawarcia umowy o dopłatę. Jeśli idzie o „charakter użyteczności publicznej”, to według MI powinien on wynikać z uchwały – lecz jak wskazano powyżej niekoniecznie z uchwały ws. przyjęcia planu transportowego.

Sob., 20 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel