Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wielkopolskie. Pieniądze na usługi społeczne

Wielkopolskie. Pieniądze na usługi społeczne fotolia.pl

Od 27 czerwca wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego będą mogły składać wnioski o dofinansowanie swoich działań wspierających rodziny. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór w ramach poddziałania 7.2.2 usługi społeczne i zdrowotne wielkopolskiego RPO.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na konkurs kwalifikują się następujące typy projektów: (1) projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą (możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej); (2) projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich; (3) projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych; (4) projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji; (5) projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.

Ile można pozyskać?

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia ustalono na 95 proc. Łączna suma pieniędzy zarezerwowana na wsparcie projektów wynosi 100,6 mln zł. Podzielono ją na poszczególne subregiony objęte mechanizmem mandatów terytorialnych: leszczyńskiego, konińskiego, gnieźnieńskiego.

Z dokumentacją konkursową można zapoznać się tutaj.

Sob., 8 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża