Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozbudowa Obornickiego Ośrodka Kultury w PPP?

Rozbudowa Obornickiego Ośrodka Kultury w PPP? fotolia.pl

Gmina Obornicki opublikowała ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego, którego wynikiem ma być wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach”.

Jak wskazano w dokumentacji zamówienia, jego przedmiotem jest zaprojektowanie, sfinansowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi robót instalacyjnych i montażowych w zakresie rozbudowy Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach, a także techniczne utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym w trakcie trwania umowy o PPP. W ramach przedsięwzięcia wykonawca (partner prywatny) będzie miał prawo do zagospodarowania części nieruchomości na cele komercyjne.

Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie przede wszystkim prawo do eksploatacji wskazanej powyżej części nieruchomości zabudowanej przez partnera na cele komercyjne. Zamawiający (podmiot publiczny) nie wyklucza jednak ewentualnych okresowych płatności na rzecz partnera prywatnego. Jak zaznaczyła strona publiczna, wynagrodzenie partnera prywatnego będzie zależne przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania przedmiotu przedsięwzięcia. Wszelkie techniczne, prawne i finansowe warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostały opisane ogłoszeniu, jak również okres trwania umowy (10-12 lat) podlegać będą negocjacjom w ramach dialogu konkurencyjnego; zamawiający dopuszcza możliwość ich zmiany w kierunku służącym optymalizacji współpracy Stron.

Termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ma upłynąć 24 czerwca 2019 roku o godz. 10:00.

Z dokumentacją postępowania można zapoznać się tutaj.

Czw., 6 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel