Dotacje dla małych i średnich miast – nabór już trwa!

Dotacje dla małych i średnich miast – nabór już trwa! fotolia.pl

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Ogłasza Otwarty Nabór Wniosków (Zarysów Projektów) w ramach Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Nabór jest skierowany do polskich gmin posiadających status miasta, znajdujących się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Celem jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.

Projekty będą przewidywać strategiczne, zintegrowane i kompleksowe zarządzanie miastem, zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców m.in. w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska (w tym efektywnej i czystej energii, zrównoważonego transportu), polityki społecznej (w tym ograniczenia ubóstwa, dostępności, polityki mieszkaniowej, innowacji społecznych, zatrudnienia, zdrowia, edukacji, partycypacji społecznej) oraz wsparcia lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości. Projekty będą miały także na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji samorządowej, przyczyniając się do budowania zaufania mieszkańców do władz lokalnych jako instytucji administrujących lokalnym rozwojem.

Jednym z celów Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 jest promowanie stosunków dwustronnych, projekty będą również miały na celu wspieranie dwustronnej współpracy z krajami-darczyńcami, tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

Obowiązkowe cele projektu i jego rezultaty, a także szczegółowe przepisy dotyczące modelu płatności są określone w Regulaminie naboru.

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru: 102 647 058 euro.

Dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 mln euro brutto. Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Data kwalifikowalności: do 30 kwietnia 2024 roku.

Procedura wyboru projektów do dofinansowania składa się z II etapów:

  • Etap I (obecny) – otwarty nabór zarysów projektów i wybór ok. 50 miast
  • Etap II – wybór ok. 15 projektów do dofinansowania.

Termin składania zarysów projektów upływa 22 lipca 2019 o godz. 16:15.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty: www.eog.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Czw., 9 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska