Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Aktualizacja baz danych dot. PPP w Polsce

Aktualizacja baz danych dot. PPP w Polsce fotolia.pl

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało najnowsze dane na temat projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Zostały one zawarte w trzech opisanych poniżej dokumentach.

„Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP” jest najbardziej kompleksową bazą planowanych projektów PPP w Polsce. Baza zawiera zweryfikowaną i aktualną listę zamówień zarówno znajdujących się na etapie postępowania na wybór partnera prywatnego, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. W Bazie znajduje się obecnie 140 inwestycji o łącznej wartości ponad 51 mld zł.

Nowe zamierzenia inwestycyjne przewidziane do realizacji w formule PPP, dodane podczas aktualizacji Bazy to między innymi:

  • budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji w centralnej i północnej części gminy,
  • poprawa efektywności energetycznej 28 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule PPP,
  • modernizacja basenu odkrytego wraz z przyległą infrastrukturą w Miliczu,
  • budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Suwałkach.

Z kolei „Baza projektów PPP z podpisanymi umowami” przedstawia wszystkie zidentyfikowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju umowy PPP, jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 roku. Baza zawiera 134 zawarte umowy.

Obie ww. bazy są aktualne na 31 marca 2019 r.; umożliwiają filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego.

Ponadto na podstawie danych z obu Baz opracowano „Raport rynku PPP za okres od 2009 do 31 marca 2019 r.”, zawierający analizę wszystkich zidentyfikowanych partnerstw publiczno-prywatnych.

Omawiane dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.ppp.gov.pl

Czw., 9 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel