Jak opiekować się maluchami - konkurs na szkolenia

Jak opiekować się maluchami - konkurs na szkolenia fotolia.pl

Od 29 kwietnia do 20 maja m.in. ogólnopolskie związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego będą mogły składać wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój szkoleń podnoszących wiedzę władz samorządowych w każdym województwie na temat opieki nad nad trzylatkami. Wymagany wkład własny wynosi tylko 3 proc.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu są jest dofinansowanie szkoleń w każdym województwie w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, skierowanych do przedstawicieli władz samorządowych (gmin, powiatów, województw) i pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Szkoleniami można objąć również inne, tj. niesamorządowe, podmioty planujące utworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa.

Ile można pozyskać?

Resort polityki społecznej przeznaczył na dofinansowanie projektów w konkursie 14,2 mln zł. Całą pulę podzielono na 16 części z limitami dla każdego z województw. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia ustalono na 97 proc. Wnioskodawca musi więc zagwarantować minimum 3 proc. wartości projektu jako wkład własny. Więcej na temat konkursu można dowiedzieć się tutaj.

Sob., 27 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża