Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Świętokrzyskie. 10 mln na kształcenie zawodowe

Świętokrzyskie. 10 mln na kształcenie zawodowe fotolia.pl

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił dwa konkursy na dofinansowanie projektów edukacyjnych kształcenia zawodowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego. Pierwszy z konkursów (w ramach poddziałania 8.5.4) dedykowany jest wnioskodawcom z aglomeracji kieleckiej, objętych mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Drugi (w ramach poddziałania 8.5.1) przeznaczony jest dla wnioskodawców z obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W obu nabór rozpocznie się 29 marca i trwać będzie do 23 kwietnia.

No co można otrzymać dofinansowanie?

W obu konkursach katalog możliwych typów przedsięwzięć jest taki sam, bardzo bogaty:

 1. Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy, w tym realizacja staży zawodowych uczniów u pracodawców oraz kursy/szkolenia, które prowadzą do zdobycia dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy;
 2. Realizacja lub wspieranie dualnego systemu kształcenia i szkolenia – teoria plus praktyka dla uczniów objętych wsparciem projektowym;
 3. Rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie z pracodawcami lub przedsiębiorcami;
 4. Realizacja kompleksowych programów doradztwa zawodowego (oparta na współpracy różnych instytucji);
 5. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe;
 6. Upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się (m.in. wykorzystanie TIK);
 7. Zwiększanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów i/lub słuchaczy szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe;
 8. Działania realizowane w typie nr 7 w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów muszą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego;
 9. Doskonalenie umiejętności nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz podnoszenie kompetencji lub kalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe;
 10. Działania, o których mowa w typie nr 8 w zakresie wsparcia skierowanego do nauczycieli w tym nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu muszą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające w projektach skierowanych do szkół i uczniów;
 11. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także działania w zakresie poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i informacji zawodowej poprzez: (a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu; (b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

Ile można pozyskać?

Na dofinansowanie projektów "zitowców" zarząd województwa przeznaczył 5,2 mln zł. W drugim konkursie kwota wsparcia jest zbliżona: 4,9 mln zł. W obu konkurach maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95 proc. wydatków kwalifikowanych do refundacji. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 5 proc. wydatków. Więcej informacji o konkursach można dowiedzieć się tutaj.

Sob., 23 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża